ADAM

Ett lärlingsprogram är den mest idealiska metoden för att förbereda eltekniker, eftersom du kan ha all viktig information om att vara en elektrotekniker. Detta lärlingsprogram arbetar regelbundet med av den offentliga myndigheten i länder som Storbritannien och är perfekt för ungdomar och för de personer som tidigare lämnat skolan. Verkstadsövning, praktiska förberedelser precis som hypotetiska avläsningar är viktiga för lärlingsprogrammet. Detta pågår i cirka 3-4 år, ganska mycket när man vet om äkta fältsituationer.